INNOVATÖREN SÄGER:


Erik Lundqvist
Innovatör och grundare
 
En filosofi två konsept, det räcker
1. RAZER, Flexibla hästskor
Hoven båda halvor rörs individuellt i höjdled för att lederna skall behålla kraften centrerat
Hoven är strömlinjeformad i tån för att glida "det minskar rekyl kraften"
Hoven har en smal greppkant som lätt sjunker ner i underlaghet, strålen når maken och bär tyngden.
2. PROPAD, Flexibla sulor som förlänger strålen
Skor förlänger hovväggen, Propad sulorna förlänger strålen lika mycket, det behåller kraften centrerat.
Propads mittendel följer strålens rörelser uppåt/neråt.
Flexibelt material i trakt och under stråle, stumt material där sömmen sitter det minskar stress
 

Produktion & Produkter

 
Med forskning och utveckling som hjälpmedel...
Biostrukturer och benvinklar identifieras med hjälp av modern teknik för att förstå vad som egentligen sker när vi skor en häst och hur det påverkar prestandan.
 
 
Vi mäter belastningen
Belastningen i de olika stegfaserna mäts via trådlöst system i samarbete med SLU Lars Roepstorff.
 
 

 
 
 
Fabriksområde
Huvudkontor 
 
Produktions längorna
 
Kvatlitets instruktioner
 
Modern teknik i framkant